De Quick-Scan Onderhoudstoestand stelt u in staat om snel inzicht te verkrijgen in de staat waarin uw technische installaties verkeren. De installaties worden tijdens een inspectie op de stand van onderhoud getoetst waarna eventueel achterstallig onderhoud in kaart wordt gebracht. De resultaten volgen in een gespecificeerd verslag. Optioneel is de verslaglegging uit te breiden met een budgetraming.

Voordelen van deze aanpak zijn:
  • Snel : binnen enkele dagen heeft u gedetailleerd inzicht in de onderhoudstaat,
  • Kosten : de aanpak is globaal en vraagt daardoor minder tijd,
  • Prioriteit : welke zaken vragen spoedig aandacht en wat kan “even” wachten.

De methode is zeer geschikt om meerdere objecten “naast elkaar te leggen” en zo de belangrijkste zaken eruit te halen.

____________________________________________________________
Interesse? voor een onderhoud met ons, bel of mail gewoon!
____________________________________________________________