De Quick-Scan Energieverbruik brengt het verbruiksbeeld van gebouw en/of installaties op het gebied van energie en energiekosten in kaart gebracht. Deze QS is geschikt voor alle gebouwtypen. Speciaal voor publieke zwembaden bestaat de mogelijkheid deze uit te breiden (QS-EM) om zo tevens een beeld te krijgen van de werking van de waterbehandelings-installaties (water- en chemicalienverbruik).

Energiegebruik en de wettelijke besparingsverplichting:

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat een eigenaar/beheerder van een inrichting alle bekende energiebesparende maatregelen treft die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder (de rendabele maatregelen).
Deze verplichting geldt zowel bij een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 50.000 kWh (of meer) of een jaarlijks gebruik van 25.000 kubieke meter (of meer) aan aardgas(-equivalenten).  Geen enkele instelling zal aldus ontkomen aan beperking van de energieconsumptie.
Voor nieuwbouw wordt een en ander geregeld via het Bouwbesluit (EPC-eisen). (Bron: http://www.infomil.nl)

Werkwijze : (besparen op gas; elektriciteit; energiekosten)

De Quick-Scan Energie bestaat uit de volgende fasen:

  1. Inspectie ter plaatse,
  2. Uitwerking
  3. Quick-Scanrapport met besparingen met een langere terugverdientijd

Tijdens een Quick-Scan wordt uw installatieverbruik in kaart gebracht (Energie, energiekosten). Dit wordt vervolgens getoetst aan kentallen binnen uw branche. Voordelen zijn:

  • Snel       : er ontstaat snel inzicht in mogelijke besparingsopties
  • Kosten    : de aanpak is globaal en daardoor minder arbeidsintensief
  • Toetsing : vergelijk met derde partijen is mogelijk (benchmarking)
Optioneel: maatregelen

Bij het prioriteren van mogelijke oplossingen zal worden geredeneerd vanuit de z.g. “Trias Energetica”. Dit principe wordt veelvuldig gebruikt om een zo duurzaam mogelijke energievoorziening te bereiken. De Trias Energetica onderscheidt drie -liefst achtereenvolgende- stappen:

  1. Beperken energievraag
  2. Inzetten van duurzame energiebronnen om energie op te wekken
  3. Inzetten van efficiënte technieken bij gebruik eindige energiebronnen.

Doorgaans leveren maatregelen aan het begin van dit rijtje in verhouding tot de investering de meeste kostenbesparing op (die zijn dus het snelste terugverdiend).

________________________________________
Bespaar je de energie en bel of mail ons!
________________________________________