Tijdens een Quick-Scan Veiligheid en Milieu wordt met name naar de kwetsbaarheid van de installaties voor storingen die risico’s op het gebied van o.a. brand, waterhygiëne gekeken. Het gaat om situaties en gebreken, die de gezondheid van gebruikers, bezoekers en personeel in gevaar kunnen brengen of de continuïteit van uw bedrijf kunnen bedreigen.

De ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld brandveiligheid, legionellapreventie maar ook werkplekinrichting tonen eens te meer aan, dat dit punt serieuze aandacht behoeft. De strekking van veel nieuwe wetgeving, omgevingsvergunningen, vernieuwde (ver-)bouwwetgeving (bijv. het nieuwe Bouwbesluit -2012-; het nieuwe Drinkwaterbesluit -2011-) wijzen eigenaren en beheerders van accommodaties in toenemende mate op hun zorgplicht.

Vaak is op eenvoudige wijze iets te doen om problemen te voorkòmen. Desgewenst kan de scan worden gecombineerd met de quick-scan Inzicht in Wet en Regelgeving, waarbij uw installaties ook aan de wettelijke eisen worden getoetst.
Voordelen van de scan zijn:

  • Snel   : snel is zicht mogelijk op aansprakelijkheidsveroorzakende situatie,
  • Kosten : de aanpak is globaal en daardoor minder arbeidsintensief,
  • Toetsing: de aanpak leent zich voor toetsing van derde partijen.

_________________________________________
Een ongeluk zit in een klein hoekje . . . . . .
dus bel of mail ons voor zo’n scan!

_________________________________________