Bent u zwembadhouder en herkent u deze situatie:

  • de dagelijkse zwembadmetingen worden bij ons keurig (2x per dag) uitgevoerd,
  • de gegevens worden dagelijks genoteerd in het waterkwaliteitslogboek,
  • bij afwijkingen wordt dit gemeld of er wordt (ad-hoc) gekeken wat de oorzaak is,
  • bij storingen worden deze (na melding) opgelost . . .
  • na een jaar worden de lijsten ter inzage opgeborgen.

Dan is Quickscan waterkwaliteit BHVBZ iets voor u. Basis hiervoor zijn n.l. de (uw eigen) meetstaten van het zwembad.

Hoe gaat deze quickscan in zijn werk?

De Quickscan bestaat uit de volgende fasen:
1. Verzamelen van de wettelijk verplichte meetgegevens in onze meetstaat (sjabloon)
2. Verwerking van de gegevens in onze analysesoftware
3. Rapportage: bondig en schriftelijk verslag

Wat kunt u met het resultaat?
voorbeeld QS-WQ

grafische weergave waterkwaliteit (voorbeeld)

Het resultaat van een Quickscan waterkwaliteit BHVBZ wordt gepresenteerd als een grafisch overzicht per bassin van de wettelijke parameters VBC, pH, GBC. Daarbij wordt aangegeven of en in hoeverre aan de eisen uit de BHVBZ (bijlage 1) wordt voldaan (score).
De resultaten geven inzicht in het functioneren van de installlaties in relatie tot het badgebruik over de periode waarop de verstrekte metingen betrekking hebben. Ze kunnen dienen als verslagstuk voor derden of -in geval van tekortkomingen- als basis voor verder onderzoek.

Wat kost zo’n Quickscan Onderhoudstaat?

De kosten voor een zwembadaccommodatie zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de accommodatie. Doordat de gegevens gestructureerd en per e-mail worden aangeleverd zijn deze echter doorgaans beperkt.

Ter introductie hebben wij een -tijdelijk- aanbod:

Interesse in deze opstap naar verder beheer?

Een Quickscan waterkwaliteit BHVBZ levert in een oogopslag een duidelijk beeld en inzicht in het presteren van uw waterbehandelingsinstallatie.

____________________________________________
Weten hoe-wet ervoor staat? bel of mail ons!
____________________________________________