Beheer van Collectieve Leidingwaterinstallaties op meerdere locaties 

Legionella-data Waarschuwing SysteemLegionella-data Waarschuwing Systeem

 “Legionellabeheer moet”

Het LWS gaat over het bewaken van de uitkomsten van de frequent uit te voeren taken. Elke vastgoedbeheerder heeft de wettelijke plicht om de legionellaveiligheid te waarborgen. In geval van een calamiteit is het afbreukrisico door onverwachte kosten en imagoschade van een onderneming immers aanzienlijk.

Steeds opnieuw blijkt dat veel beheerders wel de Risicoanalyse en het Beheersplan voorhanden hebben maar dat het bij de uitvoering tekort schiet. Dit is uiteraard onvoldoende om de legionellaveiligheid steeds te kunnen waarborgen. In het overgrote deel van de gevallen strandt de opzet ervan in de uitvoeringsfase of de uitvoering komt wel van de grond, maar het bewaken van de uitkomsten niet.

Aan u de keuze: liever verstrikt in het web of De Spin in het Web?

LWS als spin in het legionellawebZeker wanneer een verantwoordelijke vastgoedbeheerder meerdere locaties moet beheren blijkt dit vaak gecompliceerd. Wat onderscheidt een succesvolle collega nu van hem/haar?
Allereerst dienen de eenmalig maatregelen te zijn uitgevoerd. Daarna dient de organisatie van de regelmatig uit te voeren maatregelen te worden opgetuigd:

  1. Er dient een –centrale- coördinator te worden aangewezen die het gehele beheer gaat bewaken (u bijvoorbeeld als vastgoedbeheerder).
  2. Medewerkers dienen te worden aangewezen en geïnstrueerd voor de operationele taken op de locaties.
  3. Soms worden werkzaamheden uitbesteed, bijvoorbeeld het kort spoelen aan het schoonmaakbedrijf of temperatuurmetingen door een extern onderhoudsbedrijf.
  4. In alle gevallen dienen de werkzaamheden op tijd te worden uitgevoerd en de logboeklijsten te worden ingevuld.
  5. Last but not least: regelmatige controle van de logboeken en bijsturing bij ongewenste resultaten.

Op die laatste fase richt zich het LWS. Maar hoe bewaak je zoiets nou zonder steeds de verschillende locaties langs te moeten gaan om te kijken of er nog bijzonderheden zijn en actie genomen moet worden?

Legionella-data Waarschuwing SysteemGebruik dan het Legionella-data Waarschuwing Systeem 

Wat houdt dit in?

LWS is een webdienst die u helpt om overzicht te houden in alle frequent uit te voeren legionellabeheerstaken binnen uw vastgoedportefeuille. De dienst is platformonafhankelijk (werkt via een standaard internetbrowser) en vraagt geen locale of netwerkgebonden software.

LWS is met name geschikt wanneer de legionellaveiligheid op meerdere verspreid liggende locaties moet worden bewaakt en gewaarborgd.

Met LWS bent u in staat om vanachter uw pc of laptop (smartphone, tablet) op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken m.b.t. uw legionellabeheerstaken. Dit kan op elke gewenst moment en wel actief (de actuele status bekijken) als passief (u doet wat anders totdat zich abnormaliteiten melden).

LWS verzamelt voor u de benodigde informatie. Voorwaarde is dat de operationele medewerkers op de locaties naast het bijhouden van de logboeklijsten korte meldingen van de uitgevoerde werkzaamheden maken. Dit dient online te gebeuren, kan dag en nacht, zowel per PC als per smartphone of tablet en vraagt zeer weinig tijd: het verzenden lijkt wel het meest op een –afgeschermde- “twitter-tweet”.

Indien nodig bent u in staat om direct op de verstuurde input te reageren (e-mail). Dat spaart tijd en u kunt de betrokkenheid van medewerkers/locale beheerders actief bevorderen.

Full-LWS: Maar als u ook deze beheerstaak graag uit wilt besteden of wilt overdragen is dat met Full-LWS ook mogelijk.

3 serviceniveaus:
  1. Zelf: nadat de gegevensdatabase door ons is ingesteld kunnen de locale beheerders online logboekgegevens invoeren. Als centrale beheerder kunt u zelf online de gegevens  bewaken en beheren. Wij beheren de database en staan als helpdesk standbye (e-mailservice),
  2. Samen: nadat de gegevensdatabase door ons is ingesteld kunnen de locale beheerders online logboekgegevens invoeren. Wij beheren de database en beheren en bewaken de gegevens. We geven u als beheerder meldingen in geval van afwijkingen en staan als helpdesk standbye (e-mailservice). U neemt zelf actie obv onze meldingen.
  3. Full-LWS: nadat de gegevensdatabase door ons is ingesteld kunnen de locale beheerders online logboekgegevens invoeren. Wij beheren de database en beheren en bewaken de gegevens. We nemen in opdracht van de beheerder direct actie bij afwijkingen. Wij rapporteren frequent aan u als centrale beheerder (e-mailservice).
LWS maakt afwijkingen per locatie direct zichtbaar

afwijkingen zijn per locatie direct zichtbaar

In alle gevallen heeft de centrale beheerder steeds online inzage in de verzamelde gegevens en de actuele status. Afwijkingen worden daarbij direct herkenbaar weergegeven. Zo is snel inzicht in de situatie mogelijk en kan desgewenst onmiddellijk actie genomen worden.

 

Bent u geïnteresseerd in een gratis proef of een vrijblijvend voorstel:

PER 31-12-2018 is deze dienst niet meer beschikbaar
Neem voor informatie over verdere mogelijkheden contact met ons op via onze contactpagina