Legionellabeheer van drinkwater in prioritaire en niet-prioritaire installaties

Voor een totaalaanpak van uw legionellabeheer van drinkwater (maar ook van zwembadwater BHVBZ) bent u bij GB Techniek-Beheer in goede handen. Wij houden ons voortdurend op de hoogte van de laatste wetgeving en eisen. Daarnaast kijken wij vanuit onze achtergrond (en met veel ervaring) over de grenzen van de risico-analyse en het beheersplan heen. Alle plannen dienen per slot  geïmplementeerd en beheerd te worden. Voor ons is het gestelde doel om legionellabeheer zo arbeids- en kosteneffectief mogelijk te organiseren.

Voor onze totaalaanpak drinkwater hanteren wij een allesomvattend Plan van Aanpak:

A: Zonebepaling van uw installatie: welke delen dienen als prioritair te
worden opgevat en welke kunnen onder de zorgplicht vallen?

B: Legionella-risicoanalyse -per zone toegespitst- uitvoeren.
Op basis van de resultaten zijn er per zone drie mogelijkheden:

  1. Geen tappunten met aërosolvorming: men is klaar. Tappuntrisicoanalyse bewaren!
  2. Beperkt aantal tappunten met aërosolvorming: risico’s op tappuntniveau aanpakken.
  3. Groot/omvangrijk aantal tappunten met aërosolvorming: een uitgebreide risico-analyse van de gehele installatie is gewenst.
    Voor specifieke als prioritair aan te merken werkzaamheden werkt GB Techniek-Beheer hierbij samen met een BRL6010 certificaathouder.

C: Opstellen van Legionella-Risico-analyses en beheersplannen

D: Begeleiding eenmalige werkzaamheden: met optimalisatie o.b.v. kosten-
effectiviteit

E: Begeleiding bij invoering eenmalige maatregelen: verankering van de fre-
quent uit te voeren maatregelen binnen uw organisatie

F: Evaluatie: frequente audits van het beheer bewaking van doelstellingen,
het voldoen aan wettelijke eisen en opleiding/ finetuning van de inzet
van uw personeel.

Een uitgewerkte voorbeeldopzet kunnen wij u desgevraagd ter beschikking stellen.

_________________________________________
Besparen met zo’n totaalaanpak, dat KAN!
dus bel of mail ons voor een PvA

_________________________________________