In de overvloed aan verduurzamingsplannen vormt het onderwerp warmtepomp en netaansluiting nog een onderbelicht aspect. De aansluiting op het elektriciteitsnet komt echter onvermijdelijk aan de orde wanneer de essentie van de plannen het “verhuizen” van gas als energiedrager naar elektriciteit is. Alle benodigde energie moet dan door de elektriciteitsaansluiting, iets waar de netbeheerder ter plaatse soms niet op zit te wachten.
In consumentensituaties beschikt de binnenkomende kabel vaak nog wel over wat “overcapaciteit”. De noodzakelijke werkzaamheden (en daarmee de kosten voor de gebruiker) zijn tot aansluitwaarden van 3x50A nog wel te overzien. De meeste netbeheerders hanteren standaard tarieven.

Bij zwaardere aansluitingen blijkt dat vaak een ander geval. De situatie dient dan ter plaatse opgenomen te worden en een offertetraject gaat aan de verzwaring vooraf. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen de kosten behoorlijk oplopen: het is een niet te vergeten punt van planning. De netbeheerders zelf zijn n.l. vaak ook druk. Los van de kosten kan de doorlooptijd vanaf moment van gunning tot realisatie onverwacht lang zijn (soms wel tot maanden).

warmtepomp en netaansluiting

Verzwaring van de E-aansluiting is bij vervanging van de gasketels door een warmtepomp vaak onvermijdelijk …


Eenmalige werkzaamheden

Behalve werkzaamheden door de netbeheerder (dus vóór de meter) is het maar de vraag of de hoofdverdeler (direct ná de meter) geschikt is voor uitbreiding. Soms is verzwaring van de hoofdschakelaar noodzakelijk of is er fysiek te weinig plaats voor een extra veld om de warmtepomp op aan te sluiten. Is de hoofdverdeler of de ruimte waar deze staat te klein dan komt daar nog een kastuitbreiding bij. Overigens wordt -voor monitoring van de warmtepomp- een afzonderlijke kWh-meter met koppeling naar een GBS dringend aanbevolen.

Maandelijks terugkerende kosten

Met de verbruikte energie en de aan de hoeveelheid gekoppelde kostencomponenten wordt in de meeste rendementberekeningen nog wel gerekend. Maar elke aansluiting kent tevens aan de grootte van de aansluiting gekoppelde maandelijks terugkerende vaste kosten. Het vastgestelde contractvermogen*) en transportcategorie+) is daarbij van belang. Voor grootverbruikers (aansluiting > 3x80A) zijn de kostencomponenten:

  • > aansluitvergoeding: afhankelijk van grootte van de aansluiting
  • > meerlengtevergoeding: bij zeer grote aansluitingen (>3000 kVA)
  • > vastrecht transportdienst: afhankelijk van transportcategorie – het tijdsafhankelijk deel (per jaar)

De transportdienst kent eveneens een verbruiksafhankelijk deel. Zoals aangegeven wordt dit deel vaak al wel in de rendementberekeningen meegenomen.

Raming kosten netverzwaring lastig

Samengevat: het vooraf bepalen van de bijkomende kosten van het elektrificeren van de warmteopwekking van een gebouw is lastig. Waarschijnlijk is dat een reden, dat deze soms onjuist, maar vaak zelfs helemaal helemaal geen deel uitmaken van verduurzamingsbudgettering.

___________________________________________________________________________

Op zoek naar zicht op alle kosten?  bel of mail ons gerust!


*) contractvermogen (ook wel gecontracteerd transportvermogen genoemd): dit is het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht op enig moment in het jaar maximaal nodig te hebben voor het transport van elektriciteit via zijn aansluiting. De waarde voor het gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. De netbeheerder past deze waarde aan in het geval dat overschrijdingen van het afgenomen vermogen plaatsvinden.
+) de transportcategorie is afhankelijk van het contractvermogen en de frequentie, de mate en de wijze van eventuele overschrijdingen daarvan.


afbeelding: HFML – Radboud University – Nijmegen – eigen verzameling
(“aansluitkabels” van een 5 Tesla elektromagneet)
bronnen: tarievenoverzicht – eenmalig en maandelijks – Enexis