De voor publieke zwembaden bekende wet “WHVBZ” regelt al sinds 1982 veel -voor dit type gebouw kenmerkende- zaken. In deze wet bieden duidelijke voorschriften de kaders, waarbinnen we zwembaden kunnen bouwen en exploiteren. Doordat er sindsdien veel in zwembadland is veranderd, is een nieuw type wetgeving noodzakelijk. De ingangsdatum van deze nieuwe wet is echter de afgelopen jaren vaak uitgesteld. Reden daarvoor is de inbedding in de aanstaande grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848: de Omgevingswet, die keer op keer vertraging opliep. Vraag is: wordt de opvolger van de Zwembadwet weer uitgesteld?

zwembadwet uitstel

Is omgevingwet op tijd of komt er toch weer uitstel van de nieuwe zwembadwet?


Doordat de Omgevingswet (aangeduid met Ow) als kaderwet dienst zal gaan doen, zal veel vernieuwde oude wetgeving hier een plaatsje in gaan vinden. (klik hier en lees meer hierover in een eerdere blog). Dit gebeurt in de vorm van een “boom met 4 takken”: 4 AMvB’s die evenzoveel aandachtsgebieden omvatten. Een van die takken is het Besluit Activiteiten Leefomgeving, afgekort: BAL. Verder is er nog de Omgevingsregeling (Or), een ministeriële regeling met voorschriften van meer uitvoeringstechnische aard.

Binnen de omgevingswetgeving krijgen zwembaden hun plek in hoofdstuk 15 van het BAL. Dat hoofdstuk gaat over “het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden”. Houders en/of exploitanten van zwembaden krijgen met deze regelgeving te maken. Overigens gaan andere delen van de Ow ook in op andere aspecten van “het zwembad”. Een zeer lezenswaardig artikel van Mr. Luc Vosters gaat uitgebreider in op de opzet van de nieuwe Zwembadwetgeving.

Doordat de verwevenheid en samenhang van de 4 AMvB’s en de Or zo groot is, is verankering in en een goed begrip van al deze pijlers belangrijk.

Is omgevingwet op tijd of toch weer uitstel van de zwembadwet?

Omdat de Ow zo’n enorme operatie inhoudt dienen zeer veel uiteenlopende partijen samen op te trekken. Tijdens het recente proefdraaien door enkele gemeentes is de complexiteit daarvan duidelijk gebleken. Doordat verder de benodigde software niet op tijd klaar lijkt te zijn en niet in staat tot wat is beloofd, lijken steeds meer gemeentes het vertrouwen in het tijdspad te verliezen. Niettemin heeft de verantwoordelijke minister onlangs besloten dat de invoering van de Ow per 1-1-1021 gehandhaafd zal blijven.
Vraag is of dat inderdaad gaat lukken. De goedkeuring door de 1e Kamer heeft in ieder geval al vertraging opgelopen en aangezien de verwevenheid tussen de hierboven genoemde pijlers groot is, is de verwachting dat bij onverhoopt latere invoering de zwembadwet opnieuw uitgesteld zal gaan worden.

______________________________________________________________________

Op zoek naar samenhang en evenwichtig beleid?  bel of mail ons gerust!


Afbeelding: eigen archief GB Techniek-Beheer
Bronnen:
Artikel “Zwemmen en baden onder het BAL” door Luc Vosters
Artikel “Omgevingswet onder vuur” in NRC 27-11-2019
Site Rijksoverheid “Invoering Omgevingswet op schema
Artikel Ombudsman trekt nu al aan de bel over Omgevingswet in NRC 11-12-2019